Photo: Johan Lundin

Photo: Johan Lundin

Photo: Johan Lundin

We All Face Loneliness Our Answer Is Community (2017)
Offentlig ljusinstallation.

 

 

Ljuslådor formade som logotyper är monterade mellan fönstren på fasaden som riktar sig ut mot Spånehusvägen. Dessa logotyper som först upplevs ha olika identiteter kan läsas ihop till en helhet. Att ljusinstallationen monteras på ett bostadshus och att påkostade nybyggen genomförs i området är viktiga faktorer för förståelsen av konstverket. Installationen väcker tankar kring kommersialism, gentrifiering och individualism.
Fasader som syns i många stadsbilder är ofta täckta av företags lysande logotyper. Deras olika typsnitt och färger formar en tydligt utvecklad karaktär. Deras ljus etsar sig fast i vårt medvetande. Varje ord har sin egen innebörd och kommunikation. Genom dessa lysande logotyper tar företag upp stora delar av stadsbilden.
Utöver i det egna hemmet finns det bara ett fåtal platser i en stad där en mänsklig kropp helt kravlöst tillåts befinna sig. I många stadsdelar återstår enbart utrymmena mellan husväggarna och trottoarkanten.
Journalisten Dorothy Days kamp mot sociala klyftor och utanförskap har format en förståelse för och användandet av ordet ‘Community’. Dorothy Day skrev i sin självbiografi The Long Loneliness “Vi har alla känt den långa ensamheten och vi har förstått att den enda lösningen är kärlek och att kärlek kommer med gemenskap“ (Day 1952, översättning Johan Lundin).
Gilbert Bakers Prideflagga och dess originalfärger ligger till grund för ljusinstallationens färgval. Flaggan hissades för första gången 1978 i San Francisco, en stad som genomgår en omfattande gentrifiering och har stora sociala klyftor.
Ljuslådorna på Spånehusvägen är producerade på samma sätt som de flesta sorters fasadskyltar. De är gjorda av lackerad aluminiumplåt, akrylplast och färgad vinylfolie och har dioder monterade i sig. Men dessa skyltar är inte tillverkade för att lysa för sig själva, de har konstruerats för att lysa tillsammans.
 

 

 

Publications

Stadens Ljus: Sorgenfri
 

Cast

Artist
Johan Lundin
Project initiator
Björn Carnemalm
Manufacturing
Richard Ljungblad, Kim Olsson
Project leader MKB
Daniel Möller
Budgeting
Arjumand Carlstein
Linus Svensson
 

We All Face Loneliness Our Answer Is Community (2017)

SEK

Courtesy of MKB Fastighets AB

Category: